Oto osoby, które swój wolny czas bezinteresownie poświęcają ratowaniu życia i dobytku mieszkańców naszego miasta. Każdy z członków, zanim został strażakiem słubował: czynnie uczestniczyć w ochronie przeciwpożarowej majątku narodowego, być zdyscyplinowanym członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej dbałym o jej godność, ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i mienia.

Członkowie wspierający

Są to osoby, które deklarują się wspierać działalność jednostki w sposób organizacyjny, doradczy lub finansowy. Nie biorą udziału w działaniach ratowniczo-gaśniczych.

Zbigniew Wiśniewski

Zobacz, jak możesz nam pomóć?

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza

Juniorzy (10 - 18 lat) nie mogą brać udziału w prawdziwych akcjach, ale będąc w MDP uczestniczą w szkoleniach oraz zawodach strażackich przygotowując się do roli strażaka! Więcej na ten temat znajdziesz w zakładce sekcja młodzieżowa.

Kacper Wiśniewski

Członkowie zwyczajni

Paulina Bejer

Kacper Bronk

Paweł Cichowski

Tomasz Hebel

Krzysztof Jasiak

Bartosz Jędrzejewski

Daniel Kossakowski

Kacper Krawczak

Marcin Krużewski

Paweł Kurek

Mateusz Misiak

Mirosław Pryliński

Marcin Ramczykowski

Rafał Ramczykowski

Paweł Szlawski