W niedzielę, 23 maja, druhowie z naszej jednostki wraz z przyszłymi ratownikami WOPR ukończyli 66 godzinny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy otrzymując tytuł ratownika.

Szkolenie zostało sfinansowane ze środków własnych, zakończyło się egzaminem i otrzymaniem certyfikatów. Jest to najwyższy stopień, który mogą otrzymać osoby bez wykształcenia medycznego.

Zakres umiejętności, które nabywają ratownicy po kursie, to między innymi: prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, bezprzyrządowej i przyrządowej, z podaniem tlenu; wykonanie defibrylacji defibrylatorem automatycznym lub półautomatycznym; stosowanie tlenoterapii biernej; posługiwanie się podstawowym sprzętem do prowadzenia sztucznej wentylacji (rurka ustno-gardłowa, urządzenie ssące, worek samorozprężalny, rezerwuar tlenu, maski); tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran; prowadzenie wstępnej segregacji medycznej i wiele innych.