Sobotni poranek (3 czerwca) okazał się być bardzo udanym! Odwiedziliśmy festyn w szkole im. św. Jana de La Salle, gdzie razem z druhami z OSP Żukowo przybliżyliśmy dzieciom zawód strażaka.

W czasie kiedy druhowie z naszej OSP szkolili uczestników festynu z użytkowania prądownic - koledzy z Żukowa przedstawili sprzęt znajdujący się na ich wozie GBA.

Pokaz zakończył się wystrzeleniem 3000l z działka szybkiego natarcia. W wydarzeniu z naszej OSP udział wzięli druhowie:

  • Daniel Kossakowski,
  • Marcin Ramczykowski (który przy okazji oddał 450 ml krwi w KrwioBusie),
  • Zbigniew Wiśniewski

oraz MDP:

  • Artur Ramczykowski,
  • Kacper Wiśniewski.

Zobacz zdjęcia z festynu: