Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) jest jednostką organizacyjną w naszej straży, do której mogą wstąpić członkowie od lat 12 do 18. To idealna opcja, jeżeli marzysz o zostaniu strażakiem!

Głównym celem MDP jest zainteresowanie młodzieży tematem ochrony przeciwpożarowej oraz przygotowania jej do służby w szeregach OSP Gdańsk - Klukowo. Członkami mogą zostać zarówno dziewczęta i chłopcy!

Podstawowe zadania MDP to:

  • udział w zapobieganiu pożarom poprzez oddziaływanie na środowisko w celu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
  • podnoszenie wiedzy i umiejętności swoich członków w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej
  • organizowanie działalności kulturalno-oświatowej w środowisku z uwzględnieniem problematyki ochrony przeciwpożarowej
  • rozwijanie sprawności fizycznej członków poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki
  • podejmowanie i realizacja zadań pożytecznych dla ochrony przeciwpożarowej i drużyny oraz macierzystej OSP
  • działalność wolontarystyczna.