Uchwała nr 7/2015 z dnia 18.08.2015 w sprawie wyboru zarządu.

Na podstawie paragrafu 20 ust. 2 pkt 5. statutu Zebranie Założycielskiego stowarzyszenia uchwala co następuje:

1. Do zarządu stowarzyszenia zostały zgłoszone następujące kandydatury:

 1. Paweł Kurek
 2. Daniel Kossakowski
 3. Tomasz Hebel
 4. Kacper Krawczak
 5. Mateusz Misiak
 6. Marcin Krużewski

2. Kandydaci zgłosili się dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na kandydowanie.

3. W wyniku jawnego głosowania wybrane do zostały do zarządu następujące osoby:

 1. Prezes - Daniel Kossakowski
 2. Naczelnik - Paweł Kurek
 3. V-ce prezes - Kacper Krawczak
 4. V-ce prezes - Mateusz Misiak
 5. Sekretarz - Marcin Krużewski
 6. Skarbnik - Tomasz Hebel

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.