Uchwała nr 8/2015 z dnia 18.08.2015 w sprawie wyboru komisji rewizyjnej.

Na podstawie paragrafu 20 ust. 2 pkt 6. statutu Zebranie Założycielskiego stowarzyszenia uchwala co następuje:

1. Do komisji rewizyjnej stowarzyszenia zostały zgłoszone następujące kandydatury:

  1. Łukasz Deptuła
  2. Bartosz Jędrzejewski
  3. Krzysztof Jasiak

2. Kandydaci zgłosili się dobrowolnie, jednocześnie wyrażając zgodę na kandydowanie.

3. W wyniku jawnego głosowania wybrane do zostały do zarządu następujące osoby:

  1. Przewodniczący - Łukasz Deptuła
  2. Sekretarz - Bartosz Jędrzejewski
  3. Członek - Krzysztof Jasiak

4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.