Uchwała nr 14/2015 z dnia 11.12.2015 o minimalnym wieku członka MDP.

1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo uchwala minimalny wiek członka Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej działającej przy jednostce na 10 lat.

Głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.