Uchwała nr 16/2015 z dnia 11.12.2015 o herbie.

1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo, na podstawie paragrafu 3, art. 1 statutu uchwala wzór herbu jednostki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się stosowanie herbu jako loga na materiałach promocyjnych jednostki, w tym stronie internetowej.

Głosów za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.