Uchwała nr 15/2015 z dnia 11.12.2015 o przyjęciu statusu OPP.

1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo uchwala uruchomienie procedur związanych z pozyskaniem statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

2. Koszty związane z uzyskaniem statusu pokryte zostaną ze środków własnych stowarzyszenia.

3. Wykonanie uchwały zarząd powierza prezesowi i naczelnikowi.

Głosów za: 0, przeciw: 10, wstrzymało się: 0. Uchwała odrzucona, przekazana do uzupełnienia i usunięcia braków formalnych.