Uchwała nr 11/2015 z dnia 11.12.2015 o wzorach dokumentów.

1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo uchwala wzór oficjalnych dokumentów zgodnie z szablonem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

2. Dokumenty, do których należy stosować oficjalny wzór:

  1. uchwały;
  2. wnioski;
  3. sprawozdania;
  4. regulaminy.

Głosów za: 9, przeciw: 0, wstrzymało się: 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.