Uchwała nr 12/2015 z dnia 11.12.2015 o wzorach pieczęci.

1. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo, na podstawie paragrafu 3, art. 1 statutu uchwala wzór oficjalnych pieczęci stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Uchwała definiuje dwa rodzaje pieczęci:

  1. oficjalną - zawierającą pełną nazwę jednostki, numery NIP i REGON, adres WWW;
  2. imienną - zawierającą skróconą nazwę jednostki, stanowisko oraz imię i nazwisko członka jednostki.

3. Prawo do posługiwania się pieczątką oficjalną przysługuje tylko członkom zarządu. Pieczęć imienną może posiadać każdy członek stowarzyszenia.

Głosów za: 10, przeciw: 0, wstrzymało się: 0. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej uchwalenia.