W odpowiedzi na wniosek z dnia 5. stycznia 2016 roku zarząd jednostki uchwałą numer 1/2016 z dnia 11. stycznia 2016 roku zarządza przyjęcie kandydata - druha Mirosława Prylińskiego - w poczet członków zwyczajnych Ochotniczej Straży Pożarnej Gdańsk - Klukowo.

Prośbę poparli i przekazali podanie do zarządu:

  • Mateusz Misiak, wiceprezes;
  • Paweł Kurek, naczelnik