Obecny skład zarządu oraz komisji rewizyjnej został uchwalony w dniu 18.08.2015, podczas zebrania założycielskiego, zgodnie z uchwałą 7/2015 oraz 8/2015.

Członkowie zarządu

Do zadań zarządu należy m.in. reprezentowanie interesów jednostki, realizowanie uchwał i wytycznych walnego zebrania, składanie wyjaśnień i sprawozdań do organów nadzorujących, zarządzanie członkami stowarzyszenia oraz organizacja pracy jednostki.

Daniel Kossakowski
Prezes

Paweł Kurek
Naczelnik

Kacper Krawczak
Wiceprezes

Paweł Cichowski
Wiceprezes

Marcin Krużewski
Sekretarz

Tomasz Hebel
Skarbnik

Komisja rewizyjna

Członkowie komisji rewizyjnej są zobligowani do przeprowadzania regularnych kontroli działalności statutowej OSP oraz zarządu (przynajmniej raz w roku), ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej i opłacania składek członkowskich.

Marcin Ramczykowski
Przewodniczący

Bartosz Jędrzejewski
Sekretarz

Krzysztof Jasiak
Członek komisji