Spełnij swoje dziecięce marzenia o byciu strażakiem i wstąp w szeregi naszej jednostki! To wcale nie jest trudne, ale musisz mieć pewność, że chcesz poświęcić swój wolny czas na niesienie pomocy innym ludziom.

Być strażakiem to nie tylko walka z ogniem. To również praca dla społeczeństwa, godne reprezentowanie naszej jednostki podczas zawodów strażackich, a także pomoc bliźniemu w codziennych trudnościach, dbanie o majątek i dobro jednostki oraz dawanie dobrego przykładu innym w życiu codziennym.

Pamiętaj jednak - strażak ochotnik to wolontariusz.

Kto może być strażakiem?

Każda zdrowa osoba w wieku od 18 do 65 lat może zostać czynnym członkiem naszej jednostki OSP (jeżeli nie masz 18 lat, możesz wstąpić do sekcji młodzieżowej). Do brania udziału w akcjach ratunkowych wymagane są jeszcze aktualne badania lekarza medycyny pracy i szkolenie pożarnicze, które zapewniamy.

Jednostka zapewnia niezbędne umundurowanie!

Jak to zrobić?

Pobierz deklarację wstąpienia do OSP, wypełnij ją i dostarcz osobiście do naszej jednostki, lub wyślij ją na nasz e-mail. Następnie skontaktuje się z Tobą naczelnik jednostki, który przekaże dalsze instrukcje i rozpocznie procedurę rekrutacyjną.

Podpisany wniosek zostaje dostarczony do zarządu, który obraduje raz na kwartał i uchwala przyjącia nowych członków. W tym czasie kandydat przechodzi okres próbny. Jeżeli się sprawdzi i zarząd przyjmie stosowną uchwałę - kandydat składa ślubowanie. Od tego momentu jest pełnoprawnym członkiem jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Gdańsku - Klukowie.

Jakie przywileje ma strażak ochotnik?

W prawdzie jest to wolontariat, ale prawo zapewnia kilka przywilejów. Przede wszystkim członek OSP podczas akcji uważany jest wg. prawa za funkcjonariusza publicznego.

Ponadto pracodawca jest prawnie zobowiązany zwolnić członka OSP od pracy na czas niezbędny do uczestniczenia w działaniach ratowniczych i do wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, a także w wymiarze nie przekraczającym łącznie 6 dni w ciągu roku kalendarzowego – na szkolenie pożarnicze. Oczywiście, jeżeli ochotnik ma na to ochotę. Służba w OSP nie zmusza do brania udziału w każdej akcji!

Ochotnikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny do wysokości 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obliczanego przez GUS), ale tylko wtedy, gdy za ten czas nie otrzymuje on wynagrodzenia ze swojego zakładu pracy.

Ponadto szkolenia, które przechodzi strażak mogą się przydać w karierze zawodowej, ponieważ oprócz zagadnień typowo p.poż, są jeszcze aspekty BHP, uprawnień do prowadzenia pojazdów ciężkich i uprzywilejowanych, ratownictwa technicznego i drogowego.